border-address-top
Dr. Nele Vancaudenberg
Dr. Willem Eysermans
Dr. An Van Roey

Overwegstraat 14
3051 Sint-Joris-Weert

Tel: 016/47 17 33
border-address-bottom

WEGENS FEDERAAL NOODPLAN HUISARTSGENEESKUNDE IS ONZE PRAKTIJKWERKING VOLLEDIG GEWIJZIGD. GA AUB NAAR DE HOMEPAGE VOOR DE JUISTE INFO! 

 

1.  Raadplegingen

        A. Vrije raadplegingen

  

     Dr. Van Roey

      Dr. Eysermans
 maandag       9u-10u30     18u-19u30
 dinsdag        9u-10u30
 woensdag      18u-19u30
 donderdag        9u-10u30
 vrijdag       18u-19u     18u-19u

 * De 3 artsen wisselen beurtelings af op vrijdagavond.

Vrije raadplegingen zijn het meest geschikt voor acute problemen die best de dag zelf behandeld worden. Voor opvolging van een chronische aandoening maakt u best een afspraak.

         B. Raadpleging op afspraak 

 

Dr. Van Roey

Dr. EysermansDr. Vancaudenberg
  maandag

8u-9u 

13u-18u 

15u-18u8u-13u
  dinsdag14u-19u8u-9u

8u-12u

           14u-17u          

  woensdag

8u20-11u

  13u-17u

8u-10u30

8u-12u

Speelbergplein 

  donderdag8u20-12u8u-9u 

14u-15u

17u-20u

  vrijdag

8u20-12u 

14u-16u30

15u-18u8u-12u

2. Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden. Gelieve indien mogelijk dit te doen voor 10 uur.

Graag willen we u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen. In de praktijk zijn we beter uitgerust om u te onderzoeken en te behandelen.

Huisbezoeken worden daarom voorbehouden voor patiënten die om gezondheidsredenen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.

3. Globaal Medisch Dossier (GMD)

Vraag uw arts of het GMD in orde is : u betaalt 30% minder remgeld en het avondsupplement is volledig terugbetaald.

4. Telefoonmomenten

Om de telefoonbelasting tijdens de spreekuren te beperken, zijn de artsen volgens volgend schema telefonisch bereikbaar voor korte besprekingen. 

 Dr. Willem Eysermans :  Donderdag 17u-18u
 Dr. Nele Vancaudenberg :
 Dinsdag
12u-12u30
  Vrijdag
12u-12u30
 Dr. An Van Roey :
 Dinsdag 13u-13u30
  Vrijdag
13u-13u30

Bespreking van resultaten gebeurt bij voorkeur door de arts die de onderzoeken heeft aangevraagd.

Gelieve telefoongesprekken zo kort mogelijk te houden. Voor uitgebreid advies kunt u beter een afspraak maken. 

Vraag uw arts niet telefonisch om medische attesten (schoolverlet, arbeidsongeschiktheid, sportgeschiktheidsattesten, ...). Hierbij is steeds een medisch onderzoek noodzakelijk.

Gelieve het telefonisch aanvragen van voorschriften te vermijden. Uw arts zal voor chronische aandoeningen u voldoende voorschriften meegeven tot aan uw volgende consultatie.

5. Wachtdienst

Elke werkdag van 8 uur tot 19 uur is steeds minstens één van de artsen bereikbaar.
Heeft u een dringend medisch probleem buiten deze uren, kan u steeds de arts van wacht bereiken via het volgende centraal nummer :

0903/ 39 998

De wachtarts zal na onderzoek en behandeling steeds uw huisarts hierover inlichten.

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax