border-address-top
Dr. Nele Vancaudenberg
Dr. Willem Eysermans
Dr. An Van Roey

Overwegstraat 14
3051 Sint-Joris-Weert

Tel: 016/47 17 33
border-address-bottom

Beste patiënten,

Omwille van het federaal noodplan huisartsgeneeskunde zijn wij verplicht de komende weken de werking van de praktijk volledig om te gooien. 

Concreet houdt dit in dat :

- er tot nader bericht GEEN VRIJE RAADPLEGINGEN zijn

- er enkel nog TELEFONISCH AFSPRAKEN mogen gepland worden en niet meer via het online-agenda systeem

- alle NIET-URGENTE RAADPLEGINGEN UITGESTELD zullen worden. Indien je reeds een afspraak gepland hebt, zal de arts jou zelf contacteren bij annulatie. Als je niets van ons hoort, gaat ze wel door. 

- de PRAKTIJK BLIJFT OPEN VOOR ALLE (SEMI-)URGENTE ZORG!!!

- wij zoveel als mogelijk TELEFONISCHE RAADPLEGINGEN moeten houden

 

Praktisch gaan wij het op volgende manier aanpakken :

- op werkdagen zijn wij zoals steeds telefonisch bereikbaar van 8 uur tot 19 uur, maar vragen wij wel om zoveel mogelijk te bellen op volgende momenten:

tussen 8 uur en 9 uur

tussen 12 uur en 13 uur

tussen 16 uur en 17 uur

Om iedereen de mogelijkheid te geven om tijdens deze tijdsblokken te kunnen bellen, is het belangrijk dat deze gesprekken zo kort mogelijk gehouden worden. 

Bij nood aan een telefonische consultatie zullen wij naam en telefoonnummer noteren en zal bij voorkeur de vaste arts op een later tijdstip terugbellen.

- 's nachts en tijdens het weekend is er altijd een wachtarts te bereiken op het gebruikelijke nummer : 0903 39998 (= betalend nummer)

- Ga enkel in extreme nood op eigen houtje naar de spoedgevallen!!! Er zijn ondertussen extra huisartsenwachtposten opgericht om de spoeddiensten te ontlasten. Jullie moeten zich wel altijd eerst telefonisch aanmelden op bovengenoemd nummer.  

- Het noodnummer 112 blijft werkzaam bij acuut levensgevaar

Wij maken ons wel wat ongerust dat door deze maatregelen jullie de neiging gaan hebben om langer te wachten dan normaal om ons te contacteren bij bepaalde klachten en hierom bepaalde diagnosen te laat of niet juist gesteld gaan worden. Anderzijds zal het voor ons ook moeilijker zijn dan normaal om bepaalde klachten in te schatten. Wij willen dus echt beklemtonen dat jullie ons altijd mogen contacteren bij lichamelijke of psychische klachten of twijfel hieromtrent!!! Beter wat telefoons teveel dan één te weinig!   

 

Wij doen ons uiterste best om de microben uit onze kabinetten te houden en vragen hierom jullie medewerking :

- Gelieve zoveel mogelijk buiten te wachten en de wachtzaal te mijden

- Als je moet hoesten, niezen, koorts, keelpijn of spierpijn hebt, vermeld dit dan op voorhand bij voorkeur telefonisch aan de arts en blijf dan zeker buiten wachten 

- Wij verluchten bijna continu de praktijkruimtes en de gang. Doe dus best warme kledij aan indien nodig

- Bij toiletbezoek : open en sluit de deur met de ellebog en was je handen nadien

- Als je op raadpleging komt met kinderen, neem je best zelf iets mee van speelgoed of boekje

 

Extra informatie :

- Praktische vragen ivm coronavirus :

https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800 14 689

- Instructies voor iemand die in thuisisolatie/quarentaine is met symptomen :


https://epidemio.wiv-isp.be/ID/SiteAssets/Pages/2019-nCoV/Aanbevelingen_patienten_Hygi%c3%abne_18februari2020_NL.pdf

- Maatregelen voor asymptomatische contacten :

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf

- Uitleg handhygiëne :

https://www.ubentingoedehanden.be/nl 

 

Wij wensen jullie allemaal veel moed en draagkracht de komende periode! Tot heden zijn er geen patiënten van onze praktijk die ernstige symptomen vertonen ten gevolge van een corona-infectie en wij hopen zeer oprecht dat dit zo gaat blijven!!!

Vele groeten,

de dokters van Sint-Joris-Weert 

 

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax