Opvolging

Bij langdurige ziekten of bij nieuwe problemen, zal er telkens met de behandelende arts worden afgesproken op welke manier de verdere opvolging zal verlopen. Hiervoor kan een vervolgafspraak gepland worden of afgesproken worden op welk moment contact kan worden opgenomen voor een telefonische opvolging. Er zullen tijdens de raadpleging voldoende voorschriften gemaakt worden tot aan de volgende raadpleging.

Telefonische afgifte van voorschriften en/of attesten gebeurt enkel in uitzonderlijke gevallen! Aangezien het plots onderbreken van medicatie in vele gevallen gevaarlijke gevolgen kan hebben, vragen wij om vervolgafspraken tijdig in te plannen!

Om meer duidelijkheid te verschaffen hebben wij een overzicht gemaakt van de aanbevolen frequentie van controleraadplegingen bij langdurige ziekten en/of medicatiegebruik. Dit is een richtinggevend overzicht voor ziekten die stabiel zijn. In overleg met de behandelende arts zal hier in specifieke gevallen van afgeweken worden.

Hoge bloeddruk  1 of 2 keer per jaar afhankelijk van eventuele andere problemen
Hoge cholesterol  1 of 2 keer per jaar afhankelijk van eventuele andere problemen
Diabetes driemaandelijks
ADHD-medicatie  2 keer per jaar
Anticonceptiepil  jaarlijks gewone raadpleging, uitstrijkje driejaarlijks
Psychische medicatie en/of slaapmedicatie  overleg met behandelende arts
Algemene gezondheidscheck-up  wij bevelen dit aan rond 40 jaar, rond 45 jaar en vanaf 50 jaar één- tot tweejaarlijks