Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden. Gelieve indien mogelijk dit te doen vóór 10 uur.

Huisbezoeken worden voorbehouden voor patiënten die om gezondheidsredenen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.  In de praktijk zijn we beter uitgerust om u te onderzoeken en te behandelen.